Liên hệ

5/5 - (1 vote)

Xin chào,

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về việc chỉnh sửa âm nhạc hoặc muốn gửi khiếu nại bản quyền về một bài hát, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]. Điều này sẽ giúp chúng tôi xem xét và giải quyết yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi rất đánh giá sự hợp tác của bạn trong việc duy trì sự công bằng và tôn trọng bản quyền âm nhạc.

Trân trọng,

Điều này phản ánh đúng với các tiêu chuẩn, và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần sự hỗ trợ, hãy thoải mái đặt ra.